Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rivning:

Vi utför rivningar av alla sorters byggnader, i de flesta fall på uppdrag från kommun och försäkringsbolag.Rivning

Efter en rivning lämnar vi marken i fint tillstånd, många gånger anlägger vi en
park eller liknande om vår uppdragsgivare vill det. Vi har även ett sorteringsverk,
som sorterar jord och stenar till matjord, som vi sedan kan använda vid
nyanläggningen av marken vi lämnar kvar. Vi är glada att på detta sätt kunna vara miljövänliga istället för att köra ut en massa matjord med lastbil.

Våra senaste uppdrag har varit:

Åhusparken i Åhus
Flickskolan i Kristianstad
Fritidshuset i Hästveda
Nävlinge sågverk i Nävlinge
Allöskolan i Kristianstad

Sorteringsmaskin